Home

FNV Wageningen University & Research. ‘Omdat wij geloven in de kracht van SAMEN.’
Als medewerker van de Wageningen University & Research krijg je in je loopbaan te maken met onderwerpen die je arbeidsvoorwaarden raken. Zaken waarvan jij denkt: dat zou beter moeten. Denk aan betere arbeidsomstandigheden, loopbaanmogelijkheden of afspraken over het terugdringen van ziekteverzuim door werkdruk. Hoe zit het dan met je rechten? Hoe zou je invloed uit kunnen oefenen?

Wij zijn FNV Wageningen University & Research. Een vakbondsteam verbonden aan de University. We onderzoeken bij leden wat er op individueel / collectief niveau op de werkvloer speelt en brengen dit, namens de leden, onder de aandacht bij de Wageningen University & Research. Door onze stemmen te bundelen staan we sterker. Kunnen we meer invloed uitoefenen op onderwerpen die ons werk direct raken. Jouw werk. Jouw arbeidsvoorwaarden. Zaken die er toe doen. Wij hebben goede kennis van de CAO en de rechtspositieregelingen van de Wageningen University & Research en zijn bekend met de bedrijfscultuur.

Hoe meer mensen zich bij ons aansluiten, hoe sterker ons team en hoe sterker onze (onderhandelings)kracht binnen de Wageningen University & Research. Dat betekent meer invloed. Daaraan moeten we blijven bouwen. Dat doen we met elkaar. En vooral voor elkaar. Maar altijd samen. Doe jij mee?

Contact: mail: fnv@wur.nl of bel: 0317 48 15 37.